Izrael

Památky a zajímavosti v Izraeli a Palestině patří mezi nejzajímavější a nejvýznamnější na světě. Na poměrně malé ploše je jich k nalezení hned několik. Hlavním městem je Jeruzalém, kde se soustřeďují památky třech abrahámovských náboženství.

Pro Židy je nejposvátnějším místem Zeď nářků, dále také hrobka krále Davida, hrob pramatky Ráchel (mezi Jeruzalémem a Betlémem) a také hrobky rabínů na židovském hřbitově na Olivové hoře.

Také křesťané vyhledávají Izrael pro poznání Betléma nebo dalších posvátných míst v Galilei. K Jeruzalému se váže také ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro muslimy je zase Jeruzalém třetí nejdůležitějším posvátným místem hned po Kaabě v Mekce a Mohammedově mešitě v Medíně.

Zdravotní péče a náklady

Možná budete překvapení, že Izrael má zdravotní péči na špičkové úrovni. Ocenila ji Organizace pro hospodářskou práci a rozvoj. Navzdory nízkému státnímu rozpočtu, stále investují finance zejména do zdravotnictví. V Izraeli pracuje mnoho lékařů ze zemí bývalého sovětského svazu. Zaměřují se také na jednu z nejčastějších civilizačních chorob, diabetus. Péče v této zemi je však drahá. Při náhlém onemocnění se může cena vyšplhat až na 1000 USD, při náročných zákrocích i do jejich násobků. Proto je nezbytně nutné si před cestou sjednat cestovní pojištění.

Přestože nehrozí riziko chorob nebo nákazy. Mezi všeobecná doporučení platí ochrana před sluncem, pitný režim a důkladné omytí ovoce a zeleniny před jejich konzumací. 

Očkování:

Nejsou žádná povinná očkování do této země. Je však doporučeno nechat se očkovat proti hepatitidě A, tetanu a záškrtu. 

Veškeré informace jsou pouze informativního charakteru. Nenahrazují odbornou konzultaci u lékaře. Pokud jsou uvedeny průměrné ceny lékařského ošetření, tak se vychází z průměru v dané zemi. Ceny jsou orientační a mohou se v čase měnit.

Důležité informace před cestou

Pro vstup do Izraele a Palestinského autonomního území musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jejich zákonem. Ke sdělování aktuálních podmínek se obraťte na příslušný zastupitelský úřad tohoto státu. Je nutné sledovat bezpečnostní situaci, protože neustále probíhá Izraelsko - Palestinský konflikt.

Největší pozornost věnujte při procházení staré části Jeruzaléma a okolí Chrámové hory. Ministerstvo zahraničí dlouhodobě zakazuje navštěvovat pásmo Gazy, kde je situace nejrizikovější.

Pro vstup do země musíte mít strojově dobře čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců ode dne opuštění Izraele. Místo vstupního razítka očekávejte kartičku. Pozor si dejte pokud máte v pase razítka z ostatních muslimských zemí, mohl by vás čekat dlouhý pohovor a zamítnutí vstupu do země.

Safety index pro tuto zemi je 67%. Je zde velmi nízká bezpečnost, hrozí krádeže, úplatkářství, dealování drog, únosy a podobně. 

Průměrné ceny potravin

Ceny potravin Izrael

Tabulka obsahuje ceny potravin v Izraeli v roce 2015
Potravina Průměrná cena v ILS Průměrná cena v CZK
Mléko 1l 5,90 ILS 37,50 CZK
Chleba 500g 6,70 ILS 42,50 CZK
Rýže 1kg 8,10 ILS 51,00 CZK
Vejce 12ks 12,40 ILS 78,80 CZK
Sýr 1kg 44,50 ILS 282,10 CZK
Kuřecí prsa 1kg 29,60 ILS 187,50 CZK
Jablka 1kg 8,50 ILS 53,70 CZK
Pomeranče 1kg 5,40 ILS 34,40 CZK
Rajčata 1kg 4,90 ILS 31,00 CZK
Brambory 1kg 4,30 ILS 27,50 CZK
Salát 1 hlávka 4,90 ILS 30,90 CZK

Používané zásuvky

Elektrické zásuvky Izrael

V Izraeli se používají tyto typy elektrických zásuvek (elektrická redukce):

Typ C

Typ H

Typ M

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

S tímto typem zásuvky se můžete u nás běžně setkat na tzv. rozdvojkách.
Tato zásuvka využívá tzv. Euro zástrčku.

U Eurozástrčky je dvojice kulatých kolíků o průměru 4 mm nebo 4,8 mm, což má využití pro přístroje, které mají dvojitou izolaci a nevyužívají zemní vodič.

S tímto typem se můžeme setkat hlavně v Evropě.

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Typ H je označovaný také jako tzv. izraelský typ, protože se používá výhradně v Izraeli a na území palestinské autonomie (Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu).

Starší varianta zástrčky typu H je tvořena třemi plochými kolíky uspořádanými do tvaru písmene Y. Nová varianta, postupně zaváděná od roku 1989, má na stejných pozicích kulaté kolíky.

Novější zásuvky (instalované po roce 1989), mají otvory uzpůsobené pro obě varianty zástrček – uprostřed každého podlouhlého otvoru je kulaté rozšíření. Zemnění je dole uprostřed, fázový vodič je vpravo.

V sadách redukcí se tento typ kvůli svému omezení na jednu malou geografickou oblast příliš nevyskytuje, novější varianta zásuvky, která již dnes v Izraeli naprosto převažuje, však bez problémů přijme plochou zástrčku typu C. Ačkoli by bylo možno do zásuvky typu H zapojit i zástrčku typu E/F, nedoporučuje se to dělat, protože v tomto případě nebude fungovat zemnění, což může být velmi nebezpečné!

Napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Zásuvka typu M je obdobou zásuvky typu D, někdy je považován za jeho variantu. Jedná se (spolu s typem D) o starý britský standard, který se však již v Británii nepoužívá.

Větší, zemnicí kolík má průměr 8,7 mm, dva menší kolíky průměr 7 mm. Vzdálenost kolíků od sebe je přibližně 27 mm. Typ M je dimenzován na odběr proudu do 15 A.

Doprava

Doprava do Izraele (Tel Aviv) je nejrychlejší letecky. Za necelé 4 hodiny cesty jste na místě. Ceny za letenku se pohybují od 7 000 Kč a výše.

Doprava obecně je v Izraeli na čím dál lepší úrovni. Je to důsledkem nárůstu turistů, dopravy, rozrůstající se populace a politických faktorech. Rozvíjí se pozemní doprava, autobusová a osobní. Méně významným způsobem dopravy je železniční, která je v Evropě velmi oblíbenou, zde tomu tak není. Vlastní také metro v Haifě, které by mělo být jediným na Blízkém východě. Uvažuje se o výstavbě metra také v Tel Avivu. Hojná je letecká doprava. Izrael má přibližně 5 vnitrostátních letišť, některé slouží pro turisty jiné pro vojenské a obranné situace. Pozor si dejte na omezení dopravy v sobotu. Tento den „šabat“ je něco jako pro křesťany neděle, je tedy omezená doprava i provoz obchodů. 

O zemi

Izrael je stát na Blízkém východě, který se nachází na jihozápadu Asie. Je omýván Středozemním mořem. Sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánem a Egyptem. Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy patří také k Izraeli a je spravováno Palestinskou autonomií. Tato země je zajímavá zejména pro svou náboženskou i menšinovou pestrost. Po první světové válce ji prohlásila Společnost národů za domovinu pro židovský lid. V roce 1947 rozdělila tento Mandát Palestina na dvě země - židovský a arabský.

Mezi Izraelem a sousedícími arabskými zeměmi proběhlo několik konfliktů a válek. Izrael je parlamentní zastupitelská demokratická republika. Tato země patří k nejrozvinutějším zemím jihozápadní Asie. Specializují se na informatiku, komunikaci, medicínu, biotechnologie a nanotechnologie. 

Podobné destinace

Rychlý přehled

Index bezpečnosti

70%
Procentuální vyjádření bezpečnosti v dané zemi. Nižší číslo vyjadřuje vyšší míru rizka nebezpečí.

Oblíbenost destinace

1/5
Vyjádření oblíbenosti destinace podle počtu turistických cest.

Minimální pojistné krytí

2 000 000 CZK
Jedná se o minimální doporučenou částku pojistného krytí na kterou je vhodné sjednat cestovní pojištění.

Aktuální kurz

1 ILS (New Israeli Sheqel) = 6,33 CZK
Datum poslední aktualizace:
11.02.2015

Reklama