Průvodce

Jak vybrat cestovní pojištění

Výběr cestovního pojištění je ve většině případů poměrně snadný, pokud však cestujete do neobvyklých destinací či požadujete speciální služby, vyplatí se nabídku prostudovat podrobně.

Cestovní pojištění nekryje jen zdraví

Již dávno nekryje cestovní pojištění pouze případné zdravotní obtíže či repatriaci, podle toho je tedy třeba vybírat. Běžně lze k základnímu pojištění úrazů a léčebných výloh pojistit také stornovací poplatky zájezdů, zavazadla, způsobenou škodu a další obvyklé události. Existují i pojištění pro firmy či pro pracovní pobyty v zahraničí.

Řádně se informujte

Při sjednávání pojištění se důkladně informujte o nabízeném produktu, co přesně kryje, za jakých podmínek a do jaké výše. Nesnažte se zamlčovat důležitá fakta, raději přesně popište svou situaci (včetně např. chronických zdravotních obtíží či rizikových aktivit), předejdete tak možným pozdějším problémům. Pojištění má často specifické podmínky pro nestandardní aktivity, popřípadě je třeba sjednat další služby za příplatek. Plánované aktivity se proto vyplatí podrobně probrat a vybrat vhodnou variantu pojištění.

Pečlivě čtěte podmínky pojištění

Pojišťovny a banky obecně mají tendenci zakrývat řadu ošemetných problémů mnoha odstavci textu. Od 1. 1. 2014 již nejsou povoleny dodatky a vysvětlivky drobným písmem ani odkazy na různé obchodní podmínky a další pochybné praktiky. Vše musí být řádně a normálním písmem přímo ve smlouvě. Zejména pokud máte zdravotní problémy, vyšší věk, sportujete či cestujete do rizikových krajů, měli byste věnovat pročtení podmínek dostatek pozornosti. Ve smlouvě jsou vyjmenovány konkrétní podmínky pro každý případ pojistného plnění, pohříchu často je totiž proplacení některých škodných událostí vázáno na podmínky, které nelze dodržet.

Ne vždy je cestovní pojištění nejvhodnější

Pro rizikové aktivity je často vhodné přímo speciální sportovní pojištění, profesionálům se často výrazně vyplatí nabídky sportovních klubů či zahraničních pojišťoven. Pro dlouhodobé pracovní pobyty je zase často výhodné zdravotní pojištění přímo v zemi pobytu.

Kam se chystáte na cestu?